Zde je k dispozici testovacíprogram pro odznak Preventista II. a III.

Testování_Preventista_v2017_01.xls (795 kB)

POZVÁNKA

na seminář preventistů 27.10.2018 a 24.11.2018

Pozvánka prevence 2018.doc (135 kB)

Pozvánka na seminář prevence 9.12.2017

Pozvánka prevence 2017.doc (135 kB)

Kontakt

OSH Karlovy Vary Chodovská 264
362 25 Nová Role

Bankovní spojení:
2838341/0100
p.Hubáček 733310345 starostaoshkv@seznam.cz